Oferty pracy

Nabór (konkurs) na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego Księgowego w MCSiR w Nowym Targu

Termin składania ofert upłynął 18.04.2017 r. o godz. 16:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór (konkurs) na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego Księgowego w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu (MCSiR).

Szczegóły w pliku do pobrania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r. do sekretariatu ( I piętro ) pod adresem: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji – Pływalnia Miejska, Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu”.


Pliki do pobrania« powrót do listy ofert pracy