Hotel*** Gorce
Czcionka:
Kontrast:

Deklaracja dostępności Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MCSiR w Nowym Targu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-02-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-02-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak wersji strony z wysokim kontrastem;
 • część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo;
 • brak etykiet tekstowych powiązanych z polami może stwarzać problemy osobom korzystającym z czytnika ekranu;
 • wirtualny Spacer nie jest dostępny cyfrowo.

Wyłączenia

 • deskrypcja materiałów wideo z relacji na żywo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Szymczyk.
 • E-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl
 • Telefon: 696 960 861 w. 26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
 • Adres: ul. Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ
 • E-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl
 • Telefon: 692 960 861 w.22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu znajduje się w budynkach zlokalizowanych:

 • Pływalnia Miejska ul. Plac Evy 4, 34-400 Nowy Targ
 • Stadion Miejski ul. Kolejowa 161, 34-400 Nowy Targ
 • Miejska Hala Lodowa ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ
 • Miejska Hala Sportowa „Gorce” ul. Al. Tysiąclecia 74, 34-400 Nowy Targ

Budynek: Pływalni Miejskiej przy ul. Placu Evry 4 w całości dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą bezprogowe drzwi o odpowiedniej szerokości, co umożliwia swobodny wjazd wózkiem. Pomieszczenia parteru dostępne są bezpośrednio z poziomu chodnika. Obiekt wyposażony jest w dźwig osobowy umożliwiający dostanie się osobom niepełnosprawnym na wyższe kondygnacje. W budynku pływalni na parterze znajduje się szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz natrysk i toaleta. Ponadto w budynku znajdują się cztery wózki inwalidzkie (jeden dostępny jest w szatni dla osób niepełnoprawnych), z pozostałych można skorzystać po uprzednim zawiadomieniu pracownika pływalni pod nr tel. 18 533 01 63, 694 66 77 49 w. 29. Przy budynku wyznaczono dwa miejsca parkingowe.

Budynek: Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej 161 w Nowym Targu w całości dostosowany jest do potrzeb niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą bezprogowe drzwi o odpowiedniej szerokości, co umożliwia swobodny wjazd wózkiem. Pomieszczenia parteru dostępne są bezpośrednio z poziomu chodnika. Na parterze dostępna jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony jest w dźwig osobowy umożliwiający dostanie się osoby niepełnosprawnej na wyższe kondygnacje. Ponadto na trybunach wyznaczone są cztery stanowiska dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem. Toalety dla kibiców znajdujące się przy trybunach przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się jedno oznaczone miejsce parkingowe.

Budynek Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 oraz Miejska Hala Sportowa „Gorce” przy Al. Tysiąclecia 74 nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Ułatwienia

Wszystkie obiekty zapewniają możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.