Oferty pracy

Praca dla ratownika wodnego

Termin składania ofert upłynął 16.05.2018 r. o godz. 00:00

Dyrektor MCSiR w Nowym Targu zaprasza osoby zainteresowane pracą ratowników wodnych w pływalni miejskiej przy Placu Evry 4 w Nowym Targu do składnia ofert.

Wymagania:

 1. Uprawnienia ratownika wodnego*,

 2. Aktualne KPP*,

 3. Dodatkowe uprawnienia wodne przydatne w ratownictwie*,

 4. Przynależność do organizacji ratowniczej posiadającej zgodę MSWiA*.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienia na podstawie umowy na zastępstwo lub umowy o pracę,

 2. Wymiar czasu pracy 1 etat, dopuszczalne 1/2 etatu,

 3. Praca zmianowa po 8 godzin w systemie równoważnym w godzinach pracy obiektu, tj. od 7:00 do 22:00 od poniedziałku do niedzieli i święta;

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) bez zdjęcia zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy,

 2. Dokumenty (ich kopie) poświadczające uprawnienia.

  Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie MCSiR w Nowym Targu przy Pl. Evry 4, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Praca dla ratownika wodnego”.

   

   

   

  * zgodnie z ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 208, poz. 1240 ze. zm.).« powrót do listy ofert pracy