Oferty pracy

Nabór na stanowiska pracy w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu - ratownik wodny w pływalni miejskiej w Nowym Targu

Termin składania ofert upłynął 24.05.2017 r. o godz. 16:00

Znak: MCSiR.110.1.2017

Nowy Targ dnia 15.05.2017

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowiska pomocy i obsługi - ratownik wodny w pływalni miejskiej w Nowym Targu (11 etatów).

 

 1. Stanowisko pracy:

  ratownik wodny w pływalni miejskiej w Nowym Targu

 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

   

  1) kwalifikacje ratownika wodnego*;

  2) wykształcenie co najmniej średnie;

  3) staż pracy min. 2 lata;

  4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

  5) nieposzlakowana opinia.

 3. Wymagania dodatkowe:

  1) uprawnienia do prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania (np. instruktor pływania).

 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na hali basenowej i w strefie saun, w tym:

  1. przebywania w wyznaczonym czasie na stanowisku ratowniczym,

  2. obserwacji wyznaczonej strefy dozoru ratowniczego,

  3. podejmowanie reakcji na każdą niebezpieczną sytuację i sygnał wzywania pomocy,

  4. podejmowanie akcji ratowniczej w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

  5. wzywania w razie konieczności służb (np. pogotowie ratunkowe, straż pożarna, itp.),

    

   2) udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej;

   3) czuwania nad przestrzeganiem norm i regulacji obowiązujących na hali basenowej pływalni i w strefie saun;

   4) kontrola ścian i dna niecek basenowych oraz innych atrakcji wodnych;

   5) prowadzenia dokumentacji, w tym dziennika pracy ratownika i rejestru wypadków;

   6) inne związane z bezpieczeństwem osób przebywających na hali basenowej.

 5. Warunki pracy:

  1) wymiar czasu pracy – 1 etat (dopuszczalne 1/2 etatu);

  2) praca zmianowa w godzinach pracy obiektu, tj. od 7:00 do 22:00 od poniedziałku do niedzieli;

  3) pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony (6 miesięcy);

  4) uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń:

  utonięcie, wysoka temperatura oraz wilgotność, hałas, obciążenie psychofizyczne, stres, sztuczne oświetlenie, poślizgnięcie się na mokrej powierzchni.

 6. Wymagane dokumenty:

  1) życiorys (CV) bez zdjęcia zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy;

  2) kwestionariusz osobowy, według wzoru dostępnego na stronie internetowej;

  3) dokumenty (ich kopie) poświadczające uprawnienia;

  4) dokumenty (ich kopie) poświadczające wykształcenie;

  5) dokumenty (ich kopie) poświadczające staż pracy;

  6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, według wzoru dostępnego na stronie internetowej;

  7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu jego danych osobowych w toku postępowania kwalifikacyjnego, według wzoru dostępnego na stronie internetowej.

 7. Miejsce i termin składania dokumentów:

  1) wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 24 maja 2017r osobiście w siedzibie MCSiR w Nowym Targu przy Pl. Evry 4, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ratownika wodnego”. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 8. Informacje dodatkowe:

  1) Po upływie terminu składania dokumentów, złożone oferty zostaną ocenione pod względem spełniania wymagań formalnych.

  2) Złożone oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję rekrutacyjną do 25 maja 2017r.

  3) Komisja rekrutacyjna Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 

 

* zgodnie z ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 208, poz. 1240 ze. zm.).

 


Pliki do pobrania« powrót do listy ofert pracy

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.