Zamówienia do 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na dostawę chemii basenowej

Termin składania ofert upłynął 27.03.2014 r. o godz. 14:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę chemii basenowej dla potrzeb Pływalni Miejskiej przy Placu Evry 4 w  Nowym Targu

Nowy Targ, dnia 20.03.2014 roku
Nasz znak: MCSiR.271.2.2014

Zapytanie ofertowe na dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Pływalni Miejskiej w Nowym Targu

I. WPROWADZENIE
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę chemii basenowej dla potrzeb Pływalni Miejskiej przy Placu Evry 4 w  Nowym Targu.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.))

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Miejski Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4, 34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie

2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Bartosz Ścisłowicz – Dyrektor MCSiR Nowy Targ – Pływalnia Miejska

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii basenowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego dla poszczególnych artykułów chemii basenowej wg załącznika nr 1.

3. Dostawy chemii basenowej ma się odbywać sukcesywnie co dwa miesiące po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego. Dostawy realizuje na własny koszt Wykonawca. Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego transportem typu HDS wraz z rozładunkiem do podbasenia (poziom -1 budynku) przez szacht techniczny.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że pierwsza dostawa soli elektrolitycznej (1000 kg) odbędzie się najpóźniej do 31.03.2014

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Dostawa chemii basenowej” do 27.03.2014r., do godz. 14:00 w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego:
Miejski Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4,
34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.


Pliki do pobrania« powrót do listy przetargów

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.